444 7 605 Customer Service

Goods Lift

Yüklerin katlar arasında taşımasında kullanılmaktadır. Mevcut bina ve raf sistemlerine kolayca entegre edilebilmektedir. Özel çukur veya makine dairesi gerektirmediğinde kurulum için ek değişiklik gerektirmemektir.

Do you need custom designed lifting solutions?

Contact a Lift Expert Today.

Request A Quote